Yeni

Gelişimci

Öğrenci Ekonomisi

ASTRO markasının üniversite alanlarına yönelik projelerini ifade eden ve yoğunluğu Türkiye içinde gelişecek projelerini tanımladığı markası ASTRO KAMPÜS’ tür.

ASTRO KAMPÜS

ASTRO markasının üniversite alanlarına yönelik projelerini ifade eden ve yoğunluğu Türkiye içinde gelişecek projelerini tanımladığı markası ASTRO KAMPÜS’ tür. ASTRO KAMPÜS kavramı bir yurt değildir. ASTRO KAMPÜS kavramı temelinde üniversiteleri ve onların fiziki olarak gelişim alanlarına en yakın bölgede yatırım yapan, öğrencilere yönelik bağımsız konutlar üreten ve yöneten bir yapıdır.

ASTRO KAMPÜS projeleri içeriğinin bağlı olduğu öğrenci ekonomisi ile birlikte her 5 yılda bir yenilenen bir müşteri kitlesi ve benzer aynı ürünlerin diğer alan (şehir merkezleri) kira getirilerine göre daha yüksek bir performans göstermektedir. ASTRO KAMPÜS projeleri içeriği ve dahilindeki ticari alan marka yönetiminin de ortak platformda yapılmasından dolayı net bir cazibe merkezi oluşturarak emsallerine göre daha kazançlı ve avantajlı bir yatırım fırsatı sunmaktadır.

Astro Kampüs Türkiye Gelişim Planı

ASTRO Türkiye gelişim planının odağını ASTRO KAMPÜS markası oluşturmaktadır. ASTRO KAMPÜS markasının odağını oluşturan öğrenci ekonomisi doğal olarak bu gelişim planını üniversitelerin etkin olduğu alanlara kaydırmaktadır.
Bu odak dahilinde ASTRO KAMPÜS markası altında 2023 yılı sonunda Türkiye içinde ASTRO yatırım kriterlerini sağlayan en az 10 farklı ilde proje yatırımı planlamaktadır. Bu planlamanın öncelikli hedefi Anadolu olarak tabir edilen coğrafyada odaklanacak olup 2020 itibarı ile Türkiye’nin ilk 5 ilinde de yatırım planlanmaktadır.

Bu stratejinin temelinde ihtiyaçların daha yüksek olduğu ve yeni gelişen alanlarda yüksek karlılığı sağlarken 2. Adımda büyük şehir yapılanmasının da sağlanarak marka gücünün artırılmasıdır.

Yurtiçi Proje Yatırım Kriterleri

Son 20 yıllık analizler bize Türkiye içinde gayrimenkulün net bir yatırım enstrümanı olarak kullanıldığı ortaya koymaktadır. Ülke kültürü arazi, bina ya da ticari alan olsun gayrimenkulün en sağlam yatırımlardan biri olarak görüldüğünü göstermektedir. Bu bağlamda özellikle son 10 yılda 2. Ev alımı çok miktarda artış göstermiş; buna bağlı olarak da gayrimenkul fiyatları bazı şehirler özelinde olmak ile birlikte ülke genelinde aşırı artış göstermiştir. Gelinen noktada son 2 yıldır başlayan gayrimenkul fiyatlarında durağanlaşma ve özellikle İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyük kentlerde markalı konut projelerinde fiyat düşüşleri görülmeye başlanmıştır. Öncelikli olarak yatırım enstrümanı olarak değerlendirilen ürünün fiyatının aşırı artması ve buna bağlı olarak ulaşabileceği hedef fiyat aralığının daralması ile birlikte gayrimenkulün diğer yatırım enstrümanlarına göre karlılık potansiyelinin düşmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Bu dönüşüm ve arz yüksekliği piyasayı standart gayrimenkul satışında daraltırken yatırımcı için alınan ürünü satarak karını realize etme konusunda zorlamaya başlamıştır.

Gayrimenkul sektöründeki bu gelişmelerin yanında bu seyrin daha önce gelişmekte olan ülkelerde yaşandığını ve bir geçiş dönemi olduğunu biliyoruz. Son 5 yıldır dünya genelinde yayınlanan finansal değerlendirme ve yatırım projeksiyonları ve raporlarında sıklıkla ön plana çıkan bir unsur ASTRO kavramı için temel oluşturmaktadır. Yatırımcı artık gelir modelini anlayabildiği ve potansiyelinin yüksek olduğu gayrimenkul yatırımlarını istemekte ve tercih etmektedir. Bu tercihin kaydığı yönde özel mülkiyetlere sahip öğrenci evleri olarak ön plana çıkmaktadır.

Ekonomik dalgalanmaların olduğu ya da yatırımcıların risk görmeye başladığı durumlarda refleks olarak daha temkinli davranmaya başladığı ve yatırımlarını ertelediği bir gerçektir. Bu dönemlerde yapılan araştırmalar ve anket çalışmalarında sorulan sorulara alınan cevaplar ve bakış açısı aslında sistem olarak neden öğrenci ekonomisine yatırım yapıldığı konusunda yatırımcı bakış açısını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Yatırımcılar ekonomik yön açısından alımlarını daralttığı dönemde kendilerine yöneltilen harcamaya ilişkin şu sorulara verdiği cevaplar hedef ekonominin gücünü tanımlar.

Astro Kampüs ile alakalı sorularınız

Ekonomik dalgalanma riski gördüğünüzde yeni bir araç alımı yapar mısınız?

%80 oranında HAYIR!

Ekonomik dalgalanma riski gördüğünüzde yeni bir gayrimenkul alımı yapar mısınız?

%70 oranında HAYIR!

Ekonomik dalgalanma riski gördüğünüzde çocuğunuzun üniversite eğitimini erteler misiniz?

%95 oranında HAYIR!

Bu cevaplar bize şunu göstermektedir. İnsanlar ekonomik durum her ne koşulda olursa olsun çok yüksek zorunluluklar olmadığı sürece çocuklarının eğitim hayatını ertelememektedir. Keza kültürel ve yaşamsal olarak da aslında tüm çaba gelecek neslin eğitiminin iyi olması yönünde bir reflekstir. Bu durum da ASTRO sistemin yatırım yaptığı ekonominin kriz ve ekonomik dalgalanmalara karşı bağışıklığının temelini oluşturmaktadır.

ASTRO kavramı, toplamında üretim, pazarlama, satış, yönetim ve işletmeye içeren çok yönlü ve bütünleşik bir yapıdır.

Klasik bir inşaat firması veya müteahhit olarak tanımlanamayacak olan kavram ana ifadeler ile yatırım enstrümanı üreten ve yöneten matematiksel olarak düşünülmüş ve teknik olarak planlanmış başarılı bir sistemdir.

İlginizi Çektik mi ?

Projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahip olmak ister misiniz ?