ASTRO kavramı, toplamında üretim, pazarlama, satış, yönetim ve işletmeye içeren çok yönlü ve bütünleşik bir yapıdır.

Klasik bir inşaat firması veya müteahhit olarak tanımlanamayacak olan kavram ana ifadeler ile yatırım enstrümanı üreten ve yöneten matematiksel olarak düşünülmüş ve teknik olarak planlanmış başarılı bir sistemdir.

İlginizi Çektik mi ?

Projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahip olmak ister misiniz ?

ASTRO ULUSLARARASI İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.

ASTRO ULUSLARARASI İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş., Türkiye Bursa merkezli bir kurumdur.

Kurum ortaklarından MAJESTİK A.Ş. yapı malzemeleri konusunda 25 yıldır faaliyet gösteren, ECE, TURKUAZ gibi birçok markaya bayi ve distribütörlük yapar durumdadır. MAJESTİK A.Ş. aynı zamanda BAUHAUS markasının banyo mobilyaları konusunda Türkiye tedarikçisidir.

GELİŞİM PLANI

ASTRO kavramı düşünüldüğü an itibarı ile koşulsuz ve net bir şekilde gelişimci bir yapı ile kurgulanmıştır. ASTRO sisteminde gelişi güzel bir yatırım planlaması seyri takip edilmemekte, aksine ilk gün itibarı ile belirlenmiş hedeflere piyasa şartları, ekonomik getiriler ve fırsatlar odağında yatırım yapılmaktadır. Kavramın temel dinamizmini oluşturan gelişim stratejisi ASTRO markasının özüdür.

ASTRO, bu özü bilgi, teknoloji ve teknik bir bakış açısı ile yorumlayarak karlı, sürdürülebilir ve garantili yatırımlar gerçekleştirir.

 

TÜRKİYE GELİŞİM PLANI

ASTRO Türkiye gelişim planının odağını ASTRO KAMPÜS markası oluşturmaktadır. ASTRO KAMPÜS markasının odağını oluşturan öğrenci ekonomisi doğal olarak bu gelişim planını üniversitelerin etkin olduğu alanlara kaydırmaktadır.

Bu odak dahilinde ASTRO KAMPÜS markası altında 2023 yılı sonunda Türkiye içinde ASTRO yatırım kriterlerini sağlayan en az 10 farklı ilde proje yatırımı planlamaktadır. Bu planlamanın öncelikli hedefi Anadolu olarak tabir edilen coğrafyada odaklanacak olup 2020 itibarı ile Türkiye’nin ilk 5 ilinde de yatırım planlanmaktadır.

Bu stratejinin temelinde ihtiyaçların daha yüksek olduğu ve yeni gelişen alanlarda yüksek karlılığı sağlarken 2. Adımda büyük şehir yapılanmasının da sağlanarak marka gücünün artırılmasıdır. Keza ASTRO kavramı marka gücünü yurtdışı yatırımları ile de çok güçlü bir şekilde desteklemektedir.

 

 

 

NEDEN ASTRO ?

Sistemin şimdiye kadarki açıklamaları ve içeriğinde bu sorunun birçok açıdan cevabını bulmak mümkün olup genel bir özet ve konsantre bir sebep sunmak gerekirse özellikle öne çıkan bazı terimler ve uygulamaları sıralaya biliriz. Tabi kavramları sıralarken ASTRO kavramının basit bir inşaat markası ya da müteahhit üretici olmadığını unutmamak gerekiyor.

Bu nedenle kavramın açıklamasını ASTRO kavramının ne olup ne olmadığı konusuna odaklamak uygun olacaktır.

 

ASTRO SİSTEMİ NE DEĞİLDİR?

ASTRO bir inşaat şirketi markası değildir. Diğer yandan bina üreten bir müteahhit firmada değildir. Sistem inşaat sektörü dahilinde yapılar üretip bu yapılardaki bağımsız bölümleri satan ve bu aşama itibarı ile müşteri ile temel ilişkisi kesilen bir yapı değildir. Sistem için müşteri, mülk satışı yapılacak kitle değildir.

ASTRO sisteminde karlılık odağı kuruma yönelik değildir.

 

ASTRO SİSTEMİ NEDİR?

ASTRO sistemi, merkezinde bir proje imalatı olan, kompleks yaşam alanları üreten ve bu yapıları yöneterek yatırımcıları ile ortak payda da yüksek ve sürdürülebilir karlılık sağlayan bir yapıdır.

ASTRO bir yatırım enstrümanı üreticisi ve yöneticisidir. Bu temel bakış üstünden yola çıkılacak olursa iletişimde bulunulan çoklu müşteri kitleleri açısından sistemin anlamı ve bu kitlelere anlatılması gereken bakış açısı şöyle ayrıştırılabilir.

MARKA ve KAVRAMLAR

ASTRO markası yatırımcısı, kullanıcısı ve takipçisi açısından; güvenilir, akılcı, bilimsel, teknolojik, gelişimci ve yenilikçi olarak anlaşılmalıdır.ASTRO, yaptığı yatırımlar, ürettiği projeler ve işletmeleri konusunda yeni markalar üretmek ve bu alanları markalar ile tanımlamayı strateji olarak belirler.

“Güçlü markalar daha güçlü kurumlar oluşturur.”